مقاله ها

توانایی جویدن باعث ریسک کمتر زوال عقل می شود.

افرادی که توانایی جویدن را حفظ می کنند، احتمالا کمتر به زوال عقل(Dementia)، مبتلا می شوند. این مسئله را محققان  مرکز تحقیقات پیری در موسسه کارولینسکا ودانشگاه Karlstad بیان نمودند. نویسندگان این مقاله یافته های خود را در شماره ماه اکتبر مجله انجمن طب سالمندان آمریکا گزارش داده اند.
بر اساس مطالعات انجام شده، عوامل متعددی می تواند ما را از خطر زوال عقل کمک کند. برخی از مطالعات به ارتباط بین نداشتن دندان ها و از دست دادن عملکرد شناختی با سرعت بیشتر، و بیشتر قرار گرفتن در معرض ابتلا به زوال عقل اشاره کرده اند.محققان  کالج Bayor اعلام کردند، که دانشجویان این دانشگاه که به طورمرتب آدامس جویده اند، نمرات بهتری در ریاضی نسبت به همتایان خود دریافت کرده اند.

.

 

Go Top