راه آگاهی

 

 

*بنام خداوندی که از شدت حضورش پیداست*

 

چنانچه نیک اندیش باشید خیرو خوشی به دنبالش خواهد آمد.شجاعت یعنی بترس بلرز ولی یک قدم بردار. هرگز ملاقات لحظه به لحظه با پروردگار را از دست ندهید . همیشه بزرگوارتر از آن باشید که برنجید و نجیب تر از آن باشید که برنجانید.

 

                                                              ☺

عمق نگرانی ما، فاصله ما را از خدا نشان می دهد

 


 

در گه دوست را سجده کنان می بوسم

 

سنگ حرمش را از دل و جان می بوسم

 

گفتند دلا چرا سنگ می بوسی

 

گفتم خاک قدم با معرفتان می بوسم

 


               بشنو از نی ، نی حصیری بیش نیست   

 

بشنو از دل دل حریم کبریاست            نی بسوزد خاک خاکستر شود

 

دل بسوزد خانه دلبر شود

 

 ***********

به محض اینکه کاری در جهت منافع کسی انجام میدهید نه تنها او به شما فکر می کند بلکه خداوند نیز به شما فکر می کند

 

*********

اداره یک شرکت بزرگ مانند سرخ کردن یک ماهی کوچک است، اگر بیش از اندازه سرخ کنی از بین خواهد رفت

 

**************

هنگامی که یک شرکت رشد خوبی می کند مانند دریایی می شود که تمام رودخانه ها به درونش می ریزند

 

*******

فروتنی اینچنین توانایی می دهد

 

بهترین تاجر به نفع مشترک می اندیشد

 

بهترین ورزشکار ،خوب حریفش را میخواهد

 

*************

هر چه نیرومندتر می شو د  برای تواضع احتیاج بیشتری پیدا می کند

 

تواضع یعنی اعتماد به خدا

 

*******

یک شرکت بزرگ مانند یک شخص بزرگ است

 

به آنهایی که اشتباهاتش را میگویند به چشم مهربانترین معلمانش می نگرد

 

با کلمات خوب می توان موجب افتخار شد

 

*******

احترام را با کردار خوب می توان کسب کرد

 

با مشکل هنگامی که آسان است رودر رو می شویم

 

کار بزرگ را با یک رشته اعمال کوچک به انجام می رسانیم

 

***********

ما تملکی نداریم هرچه بیشتر برای دیگران کار می کنیم خوشحال تر می شویم

 

ما همه خواسته هایمان را به خاطر رسیدن به کیفیت عالی کنار می گذاریم و کیفیت مانند آب زلال رایج می شود

 

*******

ما اشتباه نمی کنیم صرفاً می آموزیم

 

زمانی که چشمت به سازمانی بزرگ میخورد بدان که زمانی شخصی تصمیم شجاعانه ای گرفته است

ترس همچون چوبی لای چرخ زندگیست

 

*************

اگر نتوانید ریسک کنید نمی توانید رشد کنید ،اگر نتوانید رشد کنید نمی توانید بهترین باشید. اگر نتوانید بهترین باشید نمی توانید شاد باشید. و اگر نتوانید شاد باشید چه چیز دیگری مهم است

 

********

 

درختان میوه خود را نمی خورند ابرها باران را نمی بلعند رودها آب خود را نمی خورند چیزی که بزرگان دارند همیشه به نفع دیگران است

 

عیب جامعه این است که همه می خواهند فرد مهمی باشند هیچ کس نمی خواهد فرد مفیدی باشد

 

**************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go Top